REGULAMIN OBOZÓW

1. Zajęcia organizowane przez Fox Boot Camp mają formę rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych w terenie otwartym i w lesie.
2. Z usług Fox Boot Camp mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia, są zdrowe i nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a dokonały zgłoszenia, powinny przedstawić pisemną zgodę opiekuna na uczestnictwo w zajęciach.
4. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych, kontuzji lub ciąży należy poinformować o tym instruktora w momencie zgłoszenia uczestnictwa
w obozie.
5. Fox Boot Camp nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za rzeczy pozostawione w pokojach.
6. W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w obozie stosuje się następującą polisę:
• rezygnacja z uczestnictwa na 30 dni przed rozpoczęciem obozu – zwrot 85% kosztu obozu;
• rezygnacja z uczestnictwa na 14 dni przed rozpoczęciem obozu – zwrot 50% kosztu obozu;
• rezygnacja z uczestnictwa na krócej niż 14 dni przed rozpoczęciem obozu – zwrot za obóz wynosi 0%.
Aby zabezpieczyć się przed nagłymi wypadkami losowymi zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i NNW.
7. Fox Boot Camp zastrzega możliwość odwołania obozu, jeżeli liczba uczestników zapisanych na dany termin będzie poniżej 4 osób. W takim przypadku wszystkie wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 24h od momentu 8. ogłoszenia decyzji o odwołaniu obozu.
8. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail info@foxbootcamp.pl
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.