REGULAMIN OBOZÓW

1. Zajęcia organizowane przez Fox Boot Camp mają formę rekreacyjnych zajęć ruchowych prowadzonych w terenie otwartym i w lesie.
2. Z usług Fox Boot Camp mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia, są zdrowe i nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a dokonały zgłoszenia, powinny przedstawić pisemną zgodę opiekuna na uczestnictwo w zajęciach.
4. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych, kontuzji lub ciąży należy poinformować o tym instruktora w momencie zgłoszenia uczestnictwa
w obozie.
5. Fox Boot Camp nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za rzeczy pozostawione w pokojach.

6. W przypadku chęci zmiany terminu przyjazdu – jest to możliwe bezpłatnie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. Zmiana terminu z krótszym niż 14 dniowym wyprzedzeniem wiąże się z potrąceniem 500 zł za zmianę terminu (cena za osobę). W przypadku kiedy cena nowego terminu jest wyższa niż cena wcześniej zarezerwowanego pobytu, Klient proszony jest o dopłatę różnicy w cenie. Zmiana terminu do 7 dni przed planowanym przyjazdem wiąże się z pobraniem pełnej kwoty za pobyt.

7. W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w obozie stosuje się następującą polisę:

• rezygnacja z uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem obozu – zwrot kosztów z potrąceniem bezzwrotnej opłaty wpisowej – 500 zł za osobę;

• rezygnacja z uczestnictwa do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – zwrot 50% kosztów obozu z potrąceniem bezzwrotnej opłaty wpisowej – 500 zł za osobę;

• rezygnacja z uczestnictwa na 6 dni (i krócej) przed rozpoczęciem obozu – zwrot za obóz wynosi 0%.

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków rezerwacji.

Niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego. W przypadku wpłaty przez uczestnika zaliczki uczestnik przyjmuje niniejsza ofertę i tym samym akceptuje wszelkie warunki niniejszej oferty.

Aby zabezpieczyć się przed nagłymi wypadkami losowymi zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i NNW.
8. Fox Boot Camp zastrzega możliwość odwołania obozu, jeżeli liczba uczestników zapisanych na dany termin będzie poniżej 10 osób. W takim przypadku wszystkie wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 24h od momentu ogłoszenia decyzji o odwołaniu obozu.
9. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail info@foxbootcamp.pl
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.